24 marca wybieramy radnych dzielnic!

with Brak komentarzy

Już za kilka dni gdańszczanie i gdańszczanki wybierają swoich przedstawicieli w radach dzielnic. Rady to najniższy poziom samorządu, a zarazem najbliższy życia mieszkańców. Radni dzielnic to nasi sąsiedzi, osoby działające w małych społecznościach na co dzień. W ramach swojej pracy dla dzielnicy podejmują uchwały opiniujące w ważnych sprawach, mają ułatwiony dostęp do radnych i urzędników oraz dysponują niewielkim budżetem (od tego roku minimum 12 zł na mieszkańca). Warto wybrać aktywnych radnych, bo to pierwszy stopień do załatwiania ważnych spraw dla dzielnicy. Aktualnie trwa dyskusja o reformie rad dzielnic, w tym celu powstała specjalna komisja w Radzie Miasta Gdańska. Chodzi o zwiększenie kompetencji samorządów dzielnicowych, ale również o dyskusje o ich finansach. Kto ma decydować o priorytetach inwestycyjnych w poszczególnych dzielnicach? Przede wszystkim urzędnicy, a może jednak wybierani przedstawiciele mieszkańców? Te i inne kwestie będą dyskutowane w najbliższej kadencji, zarówno w Radzie Miasta Gdańska, ale również za sprawą prac Komitetu Monitorującego mającego za zadanie wprowadzić w życie elementy porozumienia pomiędzy Lepszym Gdańskiem na stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska. Główny punkt porozumienia dla dzielnic to wyposażenie rad dzielnic w inicjatywę uchwałodawczą, tym samym czyniąc z nich podmiot prawotwórczy w skali miasta.

Głosujemy 24 marca w tradycyjnych lokalach wyborczych. Pełna lista kandydatów i kandydatek oraz lista lokali wyborczych znajduje się pod poniższym adresem: