Komitet Monitorujący rozpoczyna pracę

with Brak komentarzy

7 lutego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jolanty Banach (Lepszy Gdańsk) Jędrzeja Włodarczyka (Lepszy Gdańsk) Beaty Dunajewskiej (Wszystko dla Gdańska)i Piotra Kowalczuka (Z-ca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych) ?

⚡️Wcielamy w życie porozumienie z Wszystko dla Gdańska o realizacji części propozycji programowych Lepszy Gdańsk. Podejmujemy prace przerwane tragiczną śmiercią prezydenta Paweł Adamowicz. 7 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego składającego się z ekspertów obu stron. Razem będziemy pracowali nad wcieleniem w życie wszystkich założeń porozumienia do 2023 roku.

⚡️Udzielamy pełnego poparcia Pani Aleksandra Dulkiewicz kandydatce na prezydenta Miasta Gdańska. Trzymamy kciuki i wspieramy❗️ ✌✌

Jakie postulaty składają się na porozumienie❓

  • 1900 nowych mieszkań socjalnych do 2023 roku.
  • Radykalne ograniczenie tzw. eksmisji na bruk.
  • Większe nakłady na ośrodki wsparcia i integracji mieszkańców.
  • Centrum kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy.
  • Powołanie miejskiego asystenta osoby pokrzywdzonej.
  • Wzmocnienie opieki środowiskowej, w tym nowe usługi m.in. bezpłatna pomoc złotej rączki.
  • Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów burs i internatów (ten postulat ma wejść w życie niebawem)!
  • Bezpłatne przejazdy dla opiekunek świadczących usługi dla mieszkańców.
  • Stopniowa likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych.
  • Gruntowna reforma rad dzielnic.

Szczegółowa treść porozumienia na www.lepszygdansk.pl

(Zdjęcie:gdansk.pl)