Chcemy powołania Komisji Prawdy i Zadośćuczynienia

with Brak komentarzy

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. podczas specjalnej konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk Jolanta Banach, Michał Wojciechowicz i Jędrzej Włodarczyk oraz Marek Lisiński szef fundacji „Nie lękajcie się” (od lat zbierającej świadectwa ofiar molestowania), przedstawili wstępne założenia ustawy powołującej Komisję Prawdy i Zadośćuczynienia. Celem komisji będzie zbadanie przestępstw pedofilii w kościele katolickim.

Nowa inicjatywa zakłada przygotowanie projektu ustawy w gronie wybitnych prawników z obszaru całej Polski i przedstawienie opinii publicznej stosownych propozycji, najpóźniej wiosną tego roku. Następny krok to przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji zebrania minimum 100 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, tym samym sejm RP byłby zobligowany do zajęcia się sprawą jeszcze w tej kadencji.

Tego typu komisje wyjaśniające przypadki pedofilii w kościele oraz fakt ukrywania tych przestępstw przez hierarchów kościelnych, już od kilku lat działały i działają nadal w wielu państwach świata m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii, Holandii, Belgii czy w Niemczech. Wśród wielu ich sukcesów można wymienić m.in. wyjaśnienie przypadków wykorzystywania seksualnego, doprowadzenie do przyznania odszkodowań dla ofiar, zmianę prawa i procedur postępowania. Nie znamy jeszcze dokładnego zakresu polskiej ustawy, ale wśród pomysłów na jej prerogatywy wymienia się m.in.: prawo Komisji do zwoływania publicznych i tajnych przesłuchań, prawo do badania dokumentów kościelnych i państwowych oraz uprawnienia śledcze i prokuratorskie.

Bezpośrednim bodźcem do zaangażowania w nową inicjatywę ustawodawczą stały się ujawnione świadectwa molestowania nieletnich przez ks. prałata Henryka Jankowskiego, w tym relacja Michała Wojciechowicza ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk, jak również informacje zebranie przez Marka Lisińskiego z Fundacji „Nie lękajcie się”.