Dalej budujmy Lepszy Gdańsk!

with Brak komentarzy

Logo Lepszego Gdańska - czerwone tło, biały zarys dźwigów i napis "Lepszy Gdańsk"

Tragiczna i przedwczesna śmierć prezydenta Pawła Adamowicza wstrząsnęła mieszkańcami Gdańska. Pozostawił po sobie ambitny program na kolejną kadencję. Oprócz 50 punktów komitetu Wszystko dla Gdańska, również porozumienie programowe z Ruchem Społecznym Lepszy Gdańsk, zawarte w zamian za poparcie w II turze jesiennych wyborów. Jak wygląda ten testament Pawła Adamowicza?

W ostatnich latach wielokrotnie staliśmy w opozycji wobec polityki Pawła Adamowicza, zarówno w kwestii kształtowania przestrzeni publicznej, jak i deficytów w polityce społecznej czy mieszkaniowej. Wielu z nas nabywało pierwsze doświadczenia aktywistyczne w trakcie Marszów Pustych Garnków sprzed kilku lat, w sprzeciwie wobec podwyżek czynszów i złego traktowania lokatorów. Inni obserwowali problemy w komunikacji z mieszkańcami z poziomu rad dzielnic czy Rady Miasta Gdańska. W ciągu ostatnich latach byliśmy świadkami stopniowej ewolucji poglądów zarówno Pawła Adamowicza, jak i jego środowiska. Ewolucji, którą przyjmowaliśmy z zadowoleniem.

Zaczęło się kilka lat temu od zwiększonej otwartości wobec problemów grup wykluczonych, przede wszystkim środowiska LGBT, praw kobiet i imigrantów – Gdańsk zaczął jawić się jako miasto bardziej progresywne. Wiosną 2018 roku uczyniono krok w stronę rozwoju polityki społecznej, gdy pomimo początkowego sprzeciwu wobec projektu uchwały obywatelskiej Lepszego Gdańska, prezydent Gdańska najpierw poparł, a następnie doprowadził do wdrożenia w życie programu Dzieciaki bez Biletów, darmowych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów. Ten scenariusz powtórzył się latem, gdy kolejny nasz projekt obywatelski „Gdańsk Lepszej Opieki” został dopracowany dzięki współpracy przedstawicieli Rady Miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki akcji zbierania podpisów i przy poparciu prezydenta, od 1 stycznia tego roku, gdańscy seniorzy oraz osoby chore lub niepełnosprawne dysponują tańszą opieką domową.

Rozwinięcie powyższego programu w kierunku wyższych świadczeń dla samych opiekunek i opiekunów, stworzenia nowych usług publicznych (złota rączka), powołania rzecznika osoby pokrzywdzonej do ochrony najsłabszych mieszkańców czy nacisk na politykę mieszkaniową (budowa mieszkań socjalnych) i całkiem rewolucyjny w warunkach polskich zakaz eksmisji na bruk, stanowiły filary warunkowego poparcia dla Pawła Adamowicza przed II turą wyborów prezydenckich jesienią minionego roku. Porozumienie programowe w sprawie realizacji programu Lepszego Gdańska przez prezydenta w nadchodzącej kadencji zostało podpisane i wciąż obowiązuje.

Nie ulega dla nas wątpliwości, że wszystkie te ambitne zamierzenia nie wynikały wyłącznie z pragmatyzmu Pawła Adamowicza. Skręt w stronę miasta bardziej otwartego i społecznego, odejście od wielu aspektów neoliberalnej polityki, która charakteryzowała poprzednie lata, znalazły również odzwierciedlenie w programie ruchu Wszystko dla Gdańska. Chodzi m.in. o budowę nowych żłobków i przedszkoli, bezpłatne zajęcia sportowe, rozwój profilaktyki zdrowotnej i innych badań, zwiększenie nakładów na opiekę dla seniorów, likwidacja barier czy rozwój mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego. To właśnie sprawy o których chcieliśmy i nadal chcemy rozmawiać.

Kolejna kadencja Pawła Adamowicza zapowiadała sporą rewolucję na polu budowy jakości życia mieszkańców Gdańska. Chcieliśmy uczestniczyć w tych zmianach za sprawą ambitnego porozumienia programowego w sprawie realizacji części programu Lepszego Gdańska. I wciąż chcemy w nich uczestniczyć, gdyż to, co proponujemy, czyni po prostu Gdańsk lepszym miejscem do życia. Liczymy na to, że nowy kurs obrany przez władze miasta zostanie utrzymany, a my zamierzamy być strażnikami i strażniczkami procesu realizacji tych reform.