Gdańsk Lepszej Opieki przegłosowany

with Brak komentarzy

Gdańsk Lepszej OpiekiRada Miasta Gdańska przegłosowała wspólny projekt Ruchu Społecznego Lepszy Gdańsk i Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oparty na naszej uchwale obywatelskiej Gdańsk Lepszej Opieki.

Dzięki nowej uchwale radykalnie zwiększy się dostępność do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych świadczonych w domu oraz zmniejszający odpłatność za te usługi.

To ważny dzień dla gdańskich seniorów, mieszkańców przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych!

Niestety Przewodniczący Rady Miasta uniemożliwił Jolancie Banachwspółautorce projektu, złożenia podziękowań radnym wszystkich opcji za to, że pomimo różnic i trwającej kampanii wyborczej, udowodnili że potrafią się porozumieć dla dobra mieszkańców.

Właśnie tak chcemy działać jako radni i radne Rady Miasta Gdańska przyszłej kadencji. Dziękujemy!

Plik .pdf z przyjetą uchwałą dostępny poniżej:

UCHWAŁA