Chcemy jawności w samorządach

with Brak komentarzy

Problem upartyjniania samorządu, marnotrawienia środków publicznych, tworzenia sieci powiązań o cechach klientelistycznych, to nie są wymysły skrajnych publicystów czy typowe narzekanie. To problemy, które występują niezależnie od szerokości geograficznej. To problemy, które generują koszty dla nas wszystkich. Widzimy to w Gdańsku, ale na szczęście można to zmieniić.

Propozycje KWW RS Lepszy Gdańsk przedstawili Elżbieta JachlewskaJolanta Banach, Łukasz Cora oraz Jędrzej Włodarczyk.

Nie podobają nam się:

 Nieuzasadnione nagrody wchodzące w skład wynagrodzenia urzędników i prezesów spółek.
 Zasiadanie Prezydenta oraz jego zastępców w radach nadzorczych spółek miejskich i spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 Dublowanie zadań przez spółki miejskie i jednostki miasta, co powoduje niepotrzebne koszty dla budżetu.
 Brak transparentności i jawności w działaniu spółek miejskich.
 Tworzenie spółek o niejasnych celach i zadaniach.

Popieramy:

 Limit wysokości wynagrodzeń w spółkach z większościowym udziałem MIasta Gdańska oraz w jednostkach miasta, na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie Prezydenta Miasta.
 System nagód uzależniony od wyników ekonomicznych spółek.
 Zasadę wyprzedawania przez urzędników akcji firm, które inwestują na terenie MIasta Gdańska.
 Łączenie spółek miejskich wykonujących podobne zadania.
 Otwarte konkursy na dyrektorów wydziałów i jednostek miejskich.
 Podawanie do publicznej wiadomości wysokości nagród urzędników.
 Przeprowadzenie audytu i przeglądu celowości spółek miejskich, takich jak Invest Gda oraz kontrolę fundacji i agencji  dotowanych z budżetu miasta.

Więcej informacji na stronach Radio Gdańsk.