Religijne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

with Brak komentarzy

Stanowisko Lepszego Gdańska ws. religijnej formuły obchodów rocznicy rzpoczęcia II wojny światowej

KWW RS Lepszy Gdańsk zgłasza swój sprzeciw wobec formuły obchodów rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, które 1 września 2018 roku miały miejsce pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W skład naszego komitetu wchodzą zarówno katolicy, jak i osoby wiary tej nie wyznające. Podobnie wśród mieszkańców naszego miasta są ludzie różnych wyznań, a także osoby bezwyznaniowe. Konstytucja gwarantuje bezstronność państwa w sprawach przekonań religijnych, a także swobodę w ich wyrażaniu w życiu publicznym.

Formuła obchodów zorganizowanych 1 września pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej stoi w sprzeczności z tymi gwarancjami. Składanie kwiatów pod pomnikiem zostało poprzedzone długą mszą w obrządku rzymskokatolickim. Formułę, w której wymaga się od osób, chcących oddać hołd ofiarom wojny, udziału w celebracji religijnej jednego tylko wyznania, uznajemy za obyczaj nieodpowiedni i kolidujący ze świeckim charakterem państwa. Nikt nie powinien być w żaden sposób przymuszany do udziału w uroczystościach religijnych, a tego rodzaju obchody powinny albo zachować charakter w pełni świecki, albo umożliwiać uczestnictwo w nich osobom różnych wyznań i osobom bezwyznaniowym.

Przedstawiciele naszego komitetu zdecydowali się wobec tego udać na Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie, gdzie bez kamer i mediów, w ciszy i spokoju, złożyliśmy kwiaty pod grobowcem poległych obrońców poczty.

Dziesiątki Gdańszczanek i Gdańszczan pracowało nad Modelem Równego Traktowania, przyjętym ostatnio do realizacji przez Radę Miasta Gdańska. Formuła uroczystości oddająca jednemu kościołowi panowanie nad nią zaprzecza założeniom Modelu, dyskryminuje dużą społeczność osób bezwyznaniowych i osób mających inne wyznanie. Oczekujemy na deklarację Prezydenta Miasta czy zamierza respektować Model czy też traktuje ten dokument jako bez znaczenia dla urzędu.

Każdy z mieszkańców Gdańska, niezależnie od wyznania, zasługuje na taki sam szacunek. Szanując wrażliwość osób wyznania rzymskokatolickiego, należy szanować również tych, którzy wiary tej nie wyznają. Oczekujemy więc od innych komitetów wyborczych zajęcia stanowiska w sprawie formuły tego rodzaju obchodów. Oczekujemy, że zostanie przyjęta taka formuła, która respektować będzie prawa i wrażliwość wszystkich osób pragnących w nich uczestniczyć.