Danuta Sowińska – Kandydatka do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 6.

Przedsiębiorczyni – coach środowiska biznesowego (modele: startup, coworking). Managerka zarządzająca z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Współpracuje z Fundacją Sukces Pisany Szminką. Współautorka książki o zarządzaniu innowacją „Bezpardonowy Innowator”.  Obecnie pisze książkę o zarządzaniu różnorodnością.

Społecznie zaangażowana w działania Stowarzyszenia TOLERADO na rzecz Osób LGBT+ i Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Klubu Biało-Zielone Lechia Gdańsk.

Innowatorka edukacji, twórczyni i trenerka autorskich warsztatów z zakresu zarządzania innowacją, coachingu, antydyskryminacji, aktywizacji kobiet. Ekspertka w Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku w przesłanie orientacja psychoseksualna.

Wyoutowana lesbijka.

Mój LEPSZY GDAŃSK to:

# Gdańsk Małych Odległości – wszystkie usługi w miejscu zamieszkania
# Gdańsk Innowacyjny – coworkingowy hub innowacyjny (połączenie szkół, uczelni, biznesu, samorządu), realne wsparcie kreatywnych pomysłów
# Gdańsk Przedsiębiorczy – partnerska współpraca lokalnego biznesu z jednostkami Gminy Gdańsk
# Gdańsk Równych Szans – edukacja antydyskryminacyjna, skuteczne przeciwdziałanie przemocy, powrót kobiet na rynek pracy, pomoc grupom wykluczonym
# Gdańsk Mobilny – węzły przesiadkowe, punktualna i tania komunikacja miejska na JEDNYM bilecie, bezpieczne chodniki, drogi rowerowe i trasy biegowe
# Gdańsk Sportowy – boiska dostępne dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie, inicjatywy sportowe mieszkańców realizowane we współpracy z miastem