Grzegorz Litwinienko – Kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 1.

53 lata, inżynier, związany z gospodarką morską, żonaty, syn (23).

Jego zdaniem najsłabszym ogniwem Gdańska jest system komunikacyjny, zarówno system dróg jak i dostępnosc i jakośc transportu publicznego. Popiera poszerzanie terenów zielonych oraz inwestowanie w unowoczesnianie systemów irygacyjnych.