Joanna Sobańska – Kandydatka do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 1.

33 lata, mieszka w Gdańsku, absolwentka VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUM w Gdańsku. Pracuje w branży biotechnologicznej, we współpracy z uczelniami Trójmiasta w zakresie procesów biomedycznych.

Działaczka miejska i lokatorska, członkini Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, przewodnicząca koła gdańskiego RSS. Działalność społeczną rozpoczęła kilka lat temu, współtworząc lokalną grupę Amnesty International. Uczestniczyła w kilkunastu happeningach AI, podejmujących temat ochrony praw człowieka, prawa do opieki zdrowotnej, do czystego środowiska, niesprawiedliwości dotykających więźniów sumienia, losu uchodźców oraz problemu stosowania tortur. Współorganizowała Maratony Pisania Listów w sprawie osób nękanych i więzionych ze względu na przekonania polityczne.

Następnie zwróciła się w stronę organizacji koncentrującej się na sprawach lokatorskich, wykluczeniu społecznym, polityce miejskiej. Wraz z Ruchem Sprawiedliwości Społecznej staje w obronie lokatorów, osób zagrożonych wysiedleniami, domaga się przestrzegania praw pracowniczych i związkowych, walczy o zwiększenie wpływu obywateli na władzę samorządową. Dzieli się wiedzą i wspiera osoby zagrożone wyzyskiem i wykluczeniem, zwłaszcza ekonomicznym.

Od 2016 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk. Przygotowała i prowadziła min. „Panel Polityki Społecznej” – debatę o gdańskim systemie lokali komunalnych i polityce socjalnej, wydarzenie edukacyjne „Solidarnie przeciwko przemocy”, brała udział w przygotowaniu kampanii w sprawie zachowania nazwy ul. Dąbrowszczaków, współtworzy Gdański Model ds. Równego Traktowania., angażuje się na rzecz pomocy mieszkańcom Kolonii Ochota i Jordana, walczy o zachowanie plaży na Stogach.

Aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, w 2018 r. była przewodniczącą zgromadzenia Trójmiejska Manifa 2018.

Od 2016 r., przygotowuje i przewodniczy pikiecie upamiętniającej ofiary katastrofy budowlanej kompleksu szwalniczego Rana Plaza w Bangladeszu z 24 kwietnia 2013 r., na której przypomina o wyzysku i niesprawiedliwościach systemu ekonomicznego.