Jolanta Maria Banach – Kandydatka do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 2 .

Z domu Żurawicka urodziła się 11 listopada 1958 r. w Lęborku.

Ojciec Henryk, matka Alicja z d. Andrzejaczek. Oboje urodzeni w Warszawie. Ojciec pracował jako operator maszyn m.in. w lęborskim ZWAR. Matka była urzędniczką, pracownicą fizyczną, prowadziła działalność gospodarczą. Dziadek Wacław Żurawicki był żołnierzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich, bohaterem spod Tobruku i Monte Cassino. Siostra Agata urodzona w 1976 r. Mężatka od 1978 r., mąż Bogdan, emerytowany kmdr. podp. 3 Flotylli Okrętów. Troje dzieci: Bogdan ur. W 1978 r. Marcelina i Wiktoria ur. w 1988 r.

W 1983 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1983 – 1993 pracowała jako nauczycielka języka polskiego m.in. w: Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół Zawodowych SMW, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących. Koordynatorka projektów współfinansowanych z środków UE: Gender Index i Drogowskaz do zatrudnienia. Od 2005 r. wicedyrektorka, a od 2015 r. dyrektorka Bursy Gdańskiej.

W sierpniu 1980 roku brała udział w strajku studenckim na Uniwersytecie Gdańskim wspomagającym strajk w Stoczni Gdańskiej. Działała w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku w latach 1980 – 1982. W stanie wojennym
pomagała rodzinom internowanym.

Od 1992 r. przewodniczyła Radzie Wojewódzkiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1999 r. weszła w skład zarządu krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 1993 r. wybrana do władz Demokratycznej Unii Kobiet. W latach 1993, 1997 i 2001 r. uzyskiwała mandat poselski do Sejmu RP II, III i IV kadencji, zasiadając odpowiednio w komisjach: Polityki Społecznej, Rodziny, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym Programem
uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych.

W latach 1995–1997 zajmowała stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw rodziny i kobiet. Była wiceprzewodniczącą polskiej delegacji na V Światową Konferencję ONZ w Sprawie Kobiet, autorką pierwszego raportu o sytuacji polskich rodzin i o sytuacji polskich kobiet. W 1995 r. stworzyła pierwszy rządowy program dożywiania dzieci i założyła fundację „Dorośli Dzieciom”.

W latach 1998–2000 zasiadała w sejmiku pomorskim.

Od 2001 r. do 2004 r. pełniła funkcję wiceministra gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz pełnomocniczki rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Złożyła dymisję z zajmowanego stanowiska w proteście przeciwko ograniczaniu wydatków na cele społeczne. W marcu 2004 r. wraz z m.in. Markiem Borowskim była współzałożycielką centrolewicowej partii Socjaldemokracja Polska. Wówczas objęła funkcję przewodniczącej klubu parlamentarnego SDPL. Bez powodzenia kandydowała w 2005 r. i 2007 r. do Sejmu oraz w 2006 r. do sejmiku. Od czerwca 2007 r. do lutego 2010 r. przewodniczyła SDPL w województwie pomorskim. Następnie pozostawała członkinią zarządu wojewódzkiego partii. W tym samym roku została wybrana z listy SLD do Rady Miasta Gdańska. Radna
Miasta Gdańska w kadencji 2010 – 2014, była w tej radzie członkinią Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji.

W latach 2006 – 20015 była najpierw prezeską, a potem wiceprezeską Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.

W 2016 r. założyła stowarzyszenie „Lepszy Gdańsk”, którego program dotyczy dzielnicowych inwestycji, edukacji jako jednego z priorytetów w działalności samorządu, tworzenia polityki społecznej jako pakietu usług komunalnych, szerokiego dialogu z mieszkańcami, ograniczenia prywatyzacji zasobów i usług komunalnych, ożywienia lokalnej przedsiębiorczości, kultury i nauki.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymała również: Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia, nadany
przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski w imieniu Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Medal 55 – lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, Honorową Odznakę Komitetu Ochrony Praw
Dziecka, Odznakę Za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Jest matką chrzestną okrętu podwodnego ORP Bielik.

Interesuje się literaturą i filmem. Pasjonuje się polityką społeczną. Jest autorką artykułów o tej tematyce.