Magdalena KamrowskaKandydatka do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 2 miejsce nr 3.

40 lat, gdańszczanka od urodzenia (mieszkała na Przeróbce, Chełmie, Dolnym Mieście, Oruni), obecnie mieszka z rodziną na Biskupiej Górce.

Z zawodu ekonomistka, od wielu lat zarządza działem handlowym w prywatnej firmie.

Działaczka społeczna, aktywistka, współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Biskupia Górka oraz członkini Stowarzyszenia Waga.

Radna Dzielnicy Śródmieście w kadencji 2014-2018, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego. Opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgłasza wnioski do planów inwestorskich, niejednokrotnie interweniuje w sprawie pogarszania jakości życia mieszkańców Śródmieścia przez nowe inwestycje i turystów. Uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przestrzeni Głównego, Starego i Dolnego Miasta oraz Biskupiej Górki. Jako radna Śródmieścia co roku realizuje projekty, wspierające dzieci, seniorów, aktywność sąsiedzką i organizacje pozarządowe.

Kocha Gdańsk, interesuje się jego historią, bardzo lubi stare dzielnice Gdańska, docenia zabytki. W 2012 roku została lokalną przewodniczką po Biskupiej Górce a od 2017 roku koordynatorką w projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Biskupiej Górce.

Została powołana do Komitetu Rewitalizacji działającym przy Prezydencie Miasta Gdańska, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu projektu rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełma oraz włączyła się w działający już projekt rewitalizacji Dolnego Miasta.

Autorka wielu wniosków i projektów do Budżetu Obywatelskiego, w tym również zwycięskich, m.in. Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna.

Na sercu leży jej bezpieczeństwo, czystość i ład w dzielnicach, rewitalizacja uwzględniająca potrzeby mieszkańców, zachowanie i tworzenie terenów zielonych, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, równe szanse dla szkół i uczących się w nich uczniów, remonty kamienic i mieszkań komunalnych, dobra komunikacja miejska, ale też jako kierowcy-motocyklistce-rowerzystce zależy na rozsądnych rozwiązaniach komunikacyjnych i drogowych.

Lubi aktywnie spędzać wolny czas – jako rowerzystka, motocyklistka, ale też zależnie od pory roku pływając, jeżdżąc na nartach, łyżwach – a na odpoczynek siada z książką historyczną lub przy dobrym filmie.

Prywatnie – mama dorosłych synów 21 i 18 lat, których przez większość życia wychowywała samodzielnie. Mieszka z rodziną i kotem w kamienicy na Biskupiej Górce.