Marcin Grudziński – kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 1.

Urodziłem się w Gdańsku. Jestem absolwentem SP nr 3 na Chełmie, I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji UG. W latach 2006-2010 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a od 24 sierpnia 2010 roku jestem radcą prawnym. Istotną częścią mojej radcowskiej działalności jest wsparcie osób poszkodowanych i osób walczących z patologiami współczesnej Polski (m. in.: reprezentuję Piotra Ikonowicza w sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu).

Od 2011 roku pełnię nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki kapitałowej (spoza Gdańska).

Od 2014 jestem nieprzerwanie Zastępcą Przewodniczącego Koła Gdańsk Ruchu Sprawiedliwości Społecznej.

ZNAM GDAŃSK I GDAŃSZCZAN:
  • z perspektywy mieszkańca nowego osiedla;
  • z perspektywy „blokowiska” (wychowałem się na gdańskim Chełmie);
  • z perspektywy centrum miasta (pracuję na Starówce);
  • z perspektywy rowerzysty (jeśli jest to tylko możliwe dojeżdżam do pracy rowerem);
  • z perspektywy moich klientów (najróżniejszych mieszkańców Gdańska);
  • z perspektywy osób, którym pomagałem (jako kurator społeczny) i pomagam (w ramach współpracy ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Gdańsku udzieliłem nieodpłatnej pomocy prawnej kilkuset osobom ubogim i wykluczonym społecznie);
  • z perspektywy miejskiego działacza – aktywnie uczestniczyłem w skutecznych inicjatywach społecznych:

– zwiększenia środków miejskich na usługi opiekuńcze wspierające opiekunów osób niepełnosprawnych – „Gdańsk Lepszej Opieki”,

– poprawy polityki mieszkaniowej Gdańska – „Panel Polityki Mieszkaniowej” zorganizowany przez Lepszy Gdańsk i RSS Koło Gdańsk w Europejskim Centrum Solidarności,

– zablokowania zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków na ulicę Lecha Kaczyńskiego,

  • z perspektywy prawnika znającego mechanizmy funkcjonowania miejskich instytucji (Biała księga wokół inicjatywy uchwałodawczej Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk w sprawie uchwały Gdańsk Lepszej Opieki została sporządzona w oparciu o przygotowany przeze mnie raport).

Pełniąc funkcję radnego całą moją zdobytą do tej pory wiedzę i doświadczenie wykorzystam, w celu realizacji mojego hasła:

RÓWNE MIASTO GDAŃSK

Zależy mi na mieście, w którym każda wydana złotówka służyć będzie zaspokajaniu najważniejszych potrzeb mieszkańców.

Kontakt: mgrudzinski@lepszygdansk.pl