Monika Kozień-Bernatowicz – Kandydatka do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 4.

44 lata, dr nauk humanistycznych, antropolog kultury, znawczyni problematyki stosunków polsko-żydowskich. Coach, mentor i mediator rodzinny.

W latach 1999-2005 członkini władz wykonawczych Unii Pracy i wiceprzewodnicząca Federacji Młodych Unii Pracy. Od 2017 roku czonkini Stowarzyszenia „Lepszy Gdańsk”. Od 2018 roku rzeczniczka prasowa Koła Pomorskiego Partii Zieloni.

W latach 1998-2011 specjalista w Departamencie Rady do Spraw Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradczyni Wiceprezesa Rady Ministrów, w latach 2003-2005 ekspert sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych w zakresie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Współtwórczyni Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „Proxenia”. Z ramienia Stowarzyszenia współtwórczyni projektu adaptacji zawodowo-kulturowej dla imigrantów „@lterCamp” realizowanego w latach 2002-2007 z PCK, MPiPS i Uniwersytetem Warszawskim . W latach 2001-2002 wykładowczyni Collegium Civitas, w latach 2007-2010 Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. W latach 2007-2010 członkini polskiego korpusu dyplomatycznego. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się dialogiem społecznym i wielokulturowością, m.in. Fundacją im. Róży Luksemburg i Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce.

Dyplomowany coach KAAFM, popularyzatorka metod coachingowych i tutorskich w edukacji. Autorka projektów z obszaru coachingu społecznego dla seniorów i osób powracających na rynek pracy. Autorka metody bookcoachingu®. Prowadzi zajęcia z obszaru coachingu, mentoringu i mediacji rodzinnych. Twórczyni Szkolnej Akademii Coachingu w Akademickim Liceum dla Młodzieży Magellanum w Gdańsku, gdzie uczy języka polskiego i etyki. Współpracuje z Pomorską Izbą Coachingu.

W Biurze Rozwoju Gdańska zajmowała się partycypacją społeczną jako konsultantka projektów rewitalizacyjnych czterech dzielnic Gdańska. Tworzyła platformę współpracy gdańskich organizacji pozarządowych z BRG. Brała udział w pracach gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania, w grupie bezwyznaniowość/wielowyznaniowość. W pracy zawodowej realizuje ideę edukacji włączającej młodzież z niepełno sprawnościami do edukacji ogólnej.

Zaangażowana w promocję dialogu obywatelskiego i edukacji obywatelskiej młodzieży. Promotorka idei zielonego miasta I zielonej edukacji. Autorka licznych publikacji z obszaru polityki społecznej i migracyjnej oraz opracowań naukowych z zakresu polskiej literatury współczesnej i stosunków polsko-żydowskich.