Piotr Pawłowski Kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 6.

42 lata, z zawodu radca prawny, właściciel własnej kancelarii. Z zamiłowania działacz pozarządowy i edukator. Mieszka w Gdańsku – Żabiance wraz z rodziną.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności medycznym. Uczestniczył i współtworzył wiele projektów pozarządowych nastawionych na pomoc osobom wykluczonym społecznie, w tym np. pokrzywdzonych przestępstwem. Przeprowadził setki godzin szkoleń prawnych dotyczących praw pacjenta, odpowiedzialności karnej i cywilnej; aktualnie kontynuuje woluntarystycznie szkolenia prawne dla młodzieży szkolnej dotyczące cyberprzemocy i bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z mediów społecznościowych.

W 2015 roku koordynował na Pomorzu akcję „Świecka Szkoła”, w której zbierano podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazującym finansowania ze środków publicznych katechezy w szkołach. Zwolennik świeckości państwa, orędownik racjonalistycznego myślenia i rozwoju nauki.

Mól książkowy, miłośnik dobrej fantastyki naukowej i polskiej kuchni.