Tomasz Bolt – kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 6.

45 lat, z Gdańskiem związany od urodzenia. Od 1988 z niewielkimi przerwami mieszkam w Gdańsku Osowie. Ukończyłem V LO w Gdańsku, Uniwersytet Gdański (mgr historii). Studia uzupełniające – Technologia Budowy Dróg na Politechnice Warszawskiej oraz Geologia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zawodowo przez wiele lat byłem związany z Wydziałem Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2016 współprowadzę firmę projektowo wykonawczą Geo-Ekspert Sp. z o.o. zlokalizowaną w Gdańsku Osowie. W chwili obecnej jestem zawodowo zaangażowany w szereg projektów bezpośrednio związanych z największymi inwestycjami Pomorza (droga S7 Koszwały – Nowy Dwór Gdański, Morski Port w Gdańsku, remont podłoża układu torowisk stacji Gdynia Główna i szereg innych).

W działalności społecznej w którą zaangażowany jestem od wielu lat najważniejsze były dla mnie zawsze zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, wszelkim przejawom dyskryminacji i ksenofobii. Od czasu powstania Ruchu Sprawiedliwości Społecznej czynnie działałem w jego pomorskich strukturach, uczestnicząc w działaniach na rzecz osób zagrożonych wyrzuceniem poza nawias społeczeństwa. Do stycznia 2018 r. przewodniczyłem pracy Koła RSS Gdańsk.

Zostałem wychowany w silnej więzi ze zwierzętami domowymi, więc całe życie działam na rzecz zwierząt pokrzywdzonych przez człowieka, samodzielnie lub włączając się w działania stowarzyszeń i fundacji pro-zwierzęcych jako wolontariusz.

Prywatnie jestem ojcem czworga dzieci, kocham Kaukaz, muzykę niezależną i współczesny teatr.