Dr Tomasz Larczyński Kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 4.

Urodzony w 1983 r. w Gdyni, od 1986 r. bez przerwy zamieszkały w Gdańsku, aktualnie w Dolnym Wrzeszczu.

Na studiach zaangażowany w działalność studenckich klubów turystyczno-krajoznawczych – przez dwie kadencje wiceprezes Akademickiego Klubu Kadry GDAKK, w tej funkcji był pomysłodawcą i koordynatorem nadania najwyższemu wzniesieniu Gdańska nazwy Góry Studenckiej.

Historyk (doktorat obroniony w 2015 r.), autor książki „Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego: struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego” (Oświęcim 2017). Od 2007 r. zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej, gdzie jest przewodniczącym (oraz inicjatorem powstania) Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Od początku 2015 r. równolegle dziennikarz i analityk rynku kolejowego i transportu publicznego, ze specjalizacją rynku czeskiego i środkowoeuropejskiego. Członek redakcji Kuriera Kolejowego, współpracownik Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, w przeszłości współpracownik Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz redaktor prowadzący portalu TransInfo.pl.
Członek (od momentu powstania) Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Gdańska.

W 2015 roku kandydował do Sejmu z list partii Razem, od 2016 r. członek Stowarzyszenia/Ruchu Społecznego Lepszy Gdańsk, koordynator zespołu programowego. Od 2012 r. współpracownik Krytyki Politycznej, gdzie zorganizował m. in. pierwszą debatę wprowadzającą do dyskursu publicznego temat przyszłości tzw. Drogi Czerwonej.

Zamiłowany rowerzysta górski, od 2013 r. stały współpracownik miesięcznika RowerTour.