Tomasz Sokołów – kandydat do Rady Miasta Gdańska z okręgu nr 1.

Urodzony w Gdańsku (rocznik 1985). Jest radcą prawnym. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także absolwentem kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych tej samej uczelni.

Od lat zaangażowany w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście – przede wszystkim na Oruni (Gościnna Przystań), ale także w Oliwie, a wcześniej we Wrzeszczu. Współpracownik szeregu gdańskich organizacji pozarządowych: z Instytutem Metropolitalnym i Stowarzyszeniem Stara Oliwa na czele. Prowadzi także własną praktykę zawodową. Przedtem związany z kilkoma renomowanymi kancelariami radców prawnych w Gdańsku i Sopocie.

Dziennikarskie doświadczenie wykorzystywał przede wszystkim jako felietonista Gazety Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także przeprowadzając cykliczne wywiady, zwłaszcza na tematy miejskie i metropolitalne, z pierwszoplanowymi decydentami Trójmiasta.

Posiada także epizod dydaktyczny – prowadził jako nauczyciel akademicki zajęcia z prawa cywilnego i handlowego na Politechnice Gdańskiej, Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Z wyboru związany z czeską Pragą, gdzie odbył ostatni semestr studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Karola oraz staż w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego – ten ostatni jako stypendysta im. Roberta Schumana.

Prywatnie czytelnik literatury pięknej (z akcentem na Milana Kunderę i Pawła Huellego) i faktu (w szczególności reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i Mariusza Szczygła). Zafascynowany historią Miasta Gdańska, w tym jego poszczególnych dzielnic.